PŁATNOŚĆ

Opłatę startową można wnieść poprzez dokonanie przelewu bankowego:

PKO SA, nr. rachunku: PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT:
PKOPPLPW
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27,

Opłata startowa wniesiona do dnia 02 Listopada 2018 wynosi 80 zł od osoby za jeden punkt programu.

Opłata startowa wniesiona po terminie, tj. po 02 Listopada 2018 roku wynosi 120 zł od osoby za jeden punkt programu.

W przypadku wycofania się z uczestnictwa w festiwalu tańca - opłata startowa dokonana wcześniej nie podlega zwrotowi