INFORMACJE

MIEJSCE FESTIWALU 

Hala widowiskowo-sportowa ARENA URSYNÓW
ul.Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, Polska

Wymiary parkietu 25m x 15m


REGULAMIN

Przesłanie złgoszenia on-line wraz z opłatą startową do dnia 02 listopada 2018 poprzez stronę internetową festiwalu http://polishcup.pl

Rozliczenia poprzez przelew bankowy:
PKO SA, nr. rachunku:
PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT banku:
PKOPPLPW 
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27,

lub przesłanie zgłoszenia wraz z opłatą startową do dnia 02 listopada 2018 na adres: 
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27,
mailem:
chojnas@me.com

Na turniej należy zabrać potwierdzenie dokonania wpłaty.


OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wniesiona do dnia 02 listopada 2018 wynosi 80 zł od osoby za jeden punkt programu. Opłata startowa wniesiona po terminie, tj. po 02 listopada 2018 roku wynosi 120 zł od osoby za jeden punkt programu.

Rozliczenia poprzez przelew bankowy: 
PKO SA, nr. rachunku PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT banku:
PKOPPLPW
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27,


W przypadku wycofania się z uczestnictwa w festiwalu tańca - opłata startowa dokonana wcześniej nie podlega zwrotowi


DODATKOWE INFORMACJE

Nie wysyłamy potwierdzeń par
Numery startowe musza być odebrane nie później niż na godzinę przed planowanym startem
Turniej zostanie  rozegrany zgodnie z przepisami FTS i WDSF.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres biura turnieju


BIURO TURNIEJU

KS "CONTRA SPORT"
Marek Chojnacki
ul.Dzielna 3a/27, 00-162 Warszawa
tel. 00 48 601 226 106
e-mail :
chojnas@me.com