Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup     Polish Cup

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
INFO WDSF EUROPEAN CHAMP. YOUTH
INFORMACJE
PROGRAM
ZGŁOSZENIA POLISH CUP
PŁATNOŚĆ
HOTEL
NAGRODY
WYNIKI
KONTAKT
PARTNERZY TURNIEJU


INFORMACJE

MIEJSCE FESTIWALU 

NOWE MIEJSCE FESTIWALU

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
ul.Poznańska 177, 05-850 Ożarów Macowiecki, Polska

Wymiary parkietu 25m x 15m

 
REGULAMIN

Przesłanie złgoszenia on-line wraz z opłatą startową do dnia 03 listopada 2017 poprzez stronę internetową festiwalu http://polishcup.pl

Rozliczenia poprzez przelew bankowy:
PKO SA, nr. rachunku:  PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT banku: PKOPPLPW 
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27, 

lub przesłanie zgłoszenia wraz z opłatą startową do dnia 03 listopada 2017 na adres: 
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27,
mailem: chojnas@me.com

Na turniej należy zabrać potwierdzenie dokonania wpłaty.


OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wniesiona do dnia 03 listopada 2017 wynosi 80 zł od osoby za jeden punkt programu. Opłata startowa wniesiona po terminie, tj. po 03 listopada 2017 roku wynosi 120 zł od osoby za jeden punkt programu.

Rozliczenia poprzez przelew bankowy: 
PKO SA, nr. rachunku PL 61 1240 6351 1111 0010 5992 7841
kod SWIFT banku: PKOPPLPW
KS „CONTRA SPORT”  00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3a/27, 


W przypadku wycofania się z uczestnictwa w festiwalu tańca - opłata startowa dokonana wcześniej nie podlega zwrotowi 


DODATKOWE INFORMACJE

Nie wysyłamy potwierdzeń par
Numery startowe musza być odebrane nie później niż na godzinę przed planowanym startem
Turniej zostanie  rozegrany zgodnie z przepisami FTS i WDSF.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Informacja dla par startujących w DSE CHEGP:
Zgodnie z przepisami DSE CHEGP
4.1. Wszystkie pary startujące w DSE CHEGP muszą mieć aktywny MIN  w bazie WDSF
4.2. Możliwość zatańczenia bez rejestracji w bazie WDSF jest możliwa tylko podczas pierwszego startu w DSE CHEGP. Para musi zarejestrować się w bazie WDSF przed następnym startem w DSE CHEGP. Jeśli tego nie zrobi nie będzie mogła kontynuować startów w cyklu a punkty zdobyte zostaną wymazane z Systemu Rankingowego DSE.

 

 

REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres biura turnieju


BIURO TURNIEJU

KS "CONTRA SPORT"
Marek Chojnacki
ul.Dzielna 3a/27, 00-162 Warszawa
tel. 00 48 601 226 106
e-mail :   chojnas@me.com